fbpx

שאלון איפיון

שאלון המכיל עשרות שאלות ומתבצע בכתב ומטרתו היא חילוץ נתוני הלקוח על מנת שיהיה ניתן לבנות תמהיל משכנתא מותאם ללקוח בהתבסס על נתוני הלקוח והצהרתו בכתב

שווי הבטוחה

שווי נכס מקרקעין כפי שהוא נרשם בספרי הבנק, אשר מתבסס על הערכת שמאי מקרקעין בתהליך רכישה

שמאי מקרקעין

איש מקצוע המקובל על הבנק או הגורם המממן, ואשר מופיע ברשימה מוגדרת בספרי הבנק. תפקיד שמאי המקרקעין הוא

שחרור בחלקים

תהליך שבו הכסף עובר מהבנק למוכר בהתאם לקריטריונים או אמות מידה שהוגדרו מראש. שחרור בחלקים יכול להתבצע בתהליך

שיעבוד או רישום שיעבוד

תהליך משפטי הכולל פנייה לרשם המשכונות לטובת רישום משכנתא לטובת הגוף המעמיד אשראי. רישום שיעבוד מתבצע על ידי

שותף שקט

מושג מתחום החוזים המשפטיים המייצג שותף בעסק, חברה בע"מ או כל יישות משפטית אחרת אשר אינו לוקח חלק פעיל

אתה בטוח שאתה רוצה לעזוב?

אנחנו רק מזכירים שתוכל לקבל בלחיצת כפתור ייעוץ ללא התחייבות. אתה מוזמן  למלא את הפרטים ולהירשם חינם לקבלת עדכונים שוטפים ישירות אליך

דילוג לתוכן