fbpx

קורלציה בין השקעות

קורלציה היא מתאם. קורלציה בין השקעות אומרת שישנו חיבור ותיאום מלא בין השקעות שונות. דוגמא

קרן חוב מוצר השקעה

קרן חוב הינו מוצר השקעת חוב המתייחס לחוזה משפטי מחייב בין הגוף המציע ללקוח קצה

קבועה צמודה

מסלול משכנתא אשר ערכו אינו משתנה לכל אורך חיי הלוואת המשכנתא, אולם הוא צמוד למדד המחירים לצרכן ושינויים עתידיים

קבועה לא צמודה

מסלול משכנתא אשר נחשב למסלול קבוע- שמשמעותו שהריבית הנקובה נותרת ללא שינוי לכל אורך חיי ההלוואה וכמו כן שאינו חשוף

קרן חוב

קרן הינו מושג המיצג את סכום החוב המקורי בהלוואה. לדוגמא נניח ולקחנו הלוואת משכנתא בסך 1 מיליון ש"ח, בהחזר חודשי

קרן שווה

לוח סילוקין הניתן בחלק מהבנקים, ומשמעותו היא שבתשלום החודשי הראשון לחיי ההלוואה , הקרן והריבית שוות בגובהן וזהות, והמשמעות היא

קרבה ראשונה

קרבה ראשונה הינו מושג משפטי המגדיר את מערכת הקשרים בין בני משפחה על מנת להחליט האם הם יוכלו לשמש

אתה בטוח שאתה רוצה לעזוב?

אנחנו רק מזכירים שתוכל לקבל בלחיצת כפתור ייעוץ ללא התחייבות. אתה מוזמן  למלא את הפרטים ולהירשם חינם לקבלת עדכונים שוטפים ישירות אליך

דילוג לתוכן