fbpx

הלוואת בלון

הלוואת בלון היא הלוואה שאינה מכילה תשלום חודשי שוטף. לרוב היא תילקח במקרה של בעיית

הלוואת גישור

הלוואת גישור היא הלוואה הניתנת לתקופה של עד 24 חודשים למטרת רכישת נכס חדש, במקרה

המודל הצ'יליאני לחסכון ארוך טווח

המודל הצ'יליאני היא שיטה ליצירת חשיפה למכשירי שוק ההון לחסכונות ארוכי טווח כגון, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות. המודל הצ'יליאני מבוסס על

הסבת ערבות

תהליך הסבת ערבות, הוא תהליך שבו מבצעים העברה של ערבות חוק מכר מקונה אחד לקונה שני

הלוואת הצטרפות

הלוואת הצטרפות היא הלוואת סינרגיה אשר מוגדרת כהלוואה הניתנת בדרך כלל על ידי בנק במעמד נטילת משכנתא

השקעות חוב

השקעות קרן חוב הם מוצרי השקעה לא סחירים המיועדים למשקיע שאינו כשיר

השקעה אלטרנטיבית

השקעה בנכסים לא סחירים היודעת להציע תשואה גבוה בחוזה משפטי מחייב ולתקופת זמן מוגבלת. לרוב יהיה מדובר בהשקעה מוצעת למשקיעים שאינם כשירים.

היטל השבחה

היטל השבחה הינו מס המוטל על ידי הועדה לתכנון ובנייה על בעל זכות במקרקעין

העתקת פעילות

פתיחת חשבון בנק חדש בבנק שבו נלקחת המשכנתא הכוללת העברת משכורת , לרוב פעולה זו תתבצע כנגד קבלת

הלוואת סינרגיה

הלוואת סינרגיה היא הלוואה הניתנת בדרך כלל על ידי בנק במעמד נטילת משכנתא, ומטרתה היא פתיחת קו אשראי נוסף למשכנתא בדרך כלל בתנאי

אתה בטוח שאתה רוצה לעזוב?

אנחנו רק מזכירים שתוכל לקבל בלחיצת כפתור ייעוץ ללא התחייבות. אתה מוזמן  למלא את הפרטים ולהירשם חינם לקבלת עדכונים שוטפים ישירות אליך

דילוג לתוכן