fbpx

איחוד וחלוקה

מושג מתחום התכנון והבנייה המתאר תהליך של חיבור של כמה חלקות לחלקה אחת גדולה

אחוז המימון

אחוז הנגזר משווי הבטוחה, מחיר חוזה או הנמוך מבין שניהם ולפי קריטריונים המוגדרים

אישור עקרוני

מסמך בנקאי הניתן באמצעות אתר האינטרנט או המוקד הדיגיטלי של הבנקים, המאשר את העמדת האשראי הבנקאי המבוקש על ידי הלקוח במידה

אג"ח ממשלתי

איגרות חוב המונפקות על ידי ממשלת ישראל ומשמשות ככלי לניהול מדיניות מוניטרית ולטובת גיוס הון . אג"ח היא הלוואה המשמשת כנייר

אתה בטוח שאתה רוצה לעזוב?

אנחנו רק מזכירים שתוכל לקבל בלחיצת כפתור ייעוץ ללא התחייבות. אתה מוזמן  למלא את הפרטים ולהירשם חינם לקבלת עדכונים שוטפים ישירות אליך

דילוג לתוכן