fbpx

שאלות ותשובות

מהו חוק הניצעים?

חוק הניצעים הוא תקנה של הרשות לניירות ערך ( 2015) שמטרתה להבטיח כי משקיע שאינו כשיר , לפי הגדרתו בחוק, יהיה תחת רגולציה של הצעת השקעה , כך שהוא יקבל את מלוא הנתונים לפני קבלת החלטת השקעה.

לפי חוק הניצעים, מוצר להציע השקעות לא סחירות לעד 35 ניצעים בשנה קלנדרית.

חוק הניצעים מסדיר את הצעת ההשקעה ומגביל אותה , כך שלמעשה ישנו תיעוד מסודר של מי המציע, מי הניצע מהי ההצעה , מתי הוצעה הצעת ההשקעה ומהם נתוני ההשקעה.

השקעות חוב הן השקעות שעונות להגדרת חוק הניצעים, כמו כן ישנם מגוון מוצרי השקעה העונים להגדרת החוק.

השקעות סחירות הן השקעות המפוקחות על ידי הרשות לניירות ערך בבורסה לניירות ערך בתל אביב,

השקעות לא סחירות הן כל הצעה אחרת שלא עברה תשקיף לפני ההנפקה או הצעת ההשקעה.

משקיע שמוגדר כמשקיע כשיר, הוא משקיע שפטור מחוק הניצעים .

לקבלת הסבר מהי הגדרת החוק למשקיע כשיר לחץ כאן.

פייסבוק
טוויטר
אימייל

זקוק לסיוע?

פנה אלינו!

אתה בטוח שאתה רוצה לעזוב?

אנחנו רק מזכירים שתוכל לקבל בלחיצת כפתור ייעוץ ללא התחייבות. אתה מוזמן  למלא את הפרטים ולהירשם חינם לקבלת עדכונים שוטפים ישירות אליך

דילוג לתוכן