fbpx

תהליך ליווי מרחוק לרכישת דירה

תהליך ליווי לקנית דירה פגישת איפיון ראשונה בזום הכוללת מענה על שאלון איפיון מקיף המכיל עשרות שאלות

בניית תוכנית אסטרטגית לפעולה על סמך הנתונים שהוגדרו, ביצוע סימולציה לסגירה מימונית מלאה איתור נכס על ידי הלקוח סיוע מרחוש בניתוח שבוע בזום
לאחר מציאת נכסים רלוונטים- ביצוע ניתוח רגישות והשוואת חלופות מעמיקה בין האפשרויות
קבלת החלטת רכישה וכניסה למו"מ וסגירה מול המוכר
סיוע מרחוק בחיבור לעו"ד מומלץ ומומחה על מנת להבטיח בדיקות משפטיות מעמיקות לטובת העסקה
לאחר חתימה על חוזה רכישה על ידי הלקוח התחלת טיפול בליווי לתהליך בניית תיק משכנתא איסוף מסמכים והכנת תוכנית מימון מותאמת על ידי מומחה למימון ביצוע מכרז ריביות לטובת הגעה לריביות מינימום מול לפחות 3 בנקים
התחלת תהליך בטחונות מול הבנק הכולל, נוטריון, ביטוחים, רישום הערת אזהרה, ערבות הכנת שמאות מקרקעין ועוד
חתימה בבנק ושחרור תשלום ראשון לטובת העסקה
השלמת ביצוע התיק, ולפני קבלת מפתח סיוע בחיבור לחברת בדק בית
חיבור לאנשי מקצוע רלוונטיים לטובת שיפוץ ריהוט והתאמות
סיוע מרחוק באיתור דייר , בדיקות רקע, לקיחת בטוחות מתאימות, וסגירה משפטית בחוזה שכירות
קבלת מפתח לדירה והתחלת הפעלת הנכס לטובת תשואה פירותית ותשלום משכנתא.

תהליך ליווי מלא לרכישת נכס חדש מקבלן

ליווי לקניית דירה

1. פגישת איפיון ראשונה בבית הלקוח הכולל מענה על שאלון איפיון מקיף המכיל עשרות שאלות
2. הגדרת אזורי פעולה על סמך נתוני הלקוח
3. בניית תוכנית אסטרטגית לפעולה על סמך הנתונים שהוגדרו, ביצוע סימולציה לסגירה מימונית מלאה
4. התחלת תהליך חיפוש וחיבור לעסקאות בהתאם לפרמטרים שהוגדרו
5. לאחר מציאת נכסים רלוונטים- ביצוע ניתוח רגישות והשוואת חלופות מעמיקה בין האפשרויות
6. לאחר קבלת ההחלטה על הנכס המתאים כניסה למו"מ וסגירה מול הקבלן/יזם
7. חיבור לעו"ד מומלץ ומומחה על מנת להבטיח בדיקות משפטיות מעמיקות לטובת העסקה
8. חתימה על חוזה רכישה והתחת תהליך בניית תיק משכנתא
9. איסוף מסמכים והכנת תוכנית מימון מותאמת על ידי מומחה למימון
10. ביצוע מכרז ריביות לטובת הגעה לריביות מינימום מול לפחות 3 בנקים
11. התחלת תהליך בטחונות מול הבנק הכולל, נוטריון, ביטוחים, רשימת הערת אזהרה, ערבות וכו'
12. חתימה בבנק ושחרור תשלום ראשון לטובת העסקה
13. השלמת ביצוע התיק, ולפני קבלת מפתח ביצוע בדיקות בדק בית על ידי חברה מומלצת
14. ביצוע פרוטוקול מסירה לנכס והתחלת שיפוץ והתאמות כולל ריהוט לפי הצורך
15. איתור דייר , בדיקות רקע, לקיחת בטוחות מתאימות, וסגירה משפטית בחוזה שכירות
16. קבלת מפתח לדירה והתחלת הפעלת הנכס לטובת תשואה פירותית ותשלום משכנתא.

תכנון פיננסי מלא

מתכנן פיננסי מומלץ

תהליך תכנון פיננסי הינו תהליך מעמיק המתחלק ל 3 חלקים עיקריים שהם:
1 . איפיון- ניתוח והבנה מעמיקה מהו המצב הנוכחי שלנו
2. הכנת תוכנית פעולה וקבלת המלצות לביצוע
3 . יישום וביצוע המלצות
התכנון הפיננסי בפועל , והמשך מעקב ובקרה.
החלק הראשון כולל לרוב בין 2-3 פגישות פרונטליות של עד 3 שעות כל אחת
הנערכות בסביבה הביתית של הלקוח.
בשלב ראשון – במהלך פגישה מספר 1 אנו מבצעים תהליך אפיון פרופיל פיננסי
וניהול סיכון של הלקוח- הכולל מילוי שאלון אפיון המכיל עשרות שאלות המקיפות
את כל ההיבטים הכלכליים של הלקוח, תפיסת עולם ויידע בהיבטים הכלכליים
השונים הנוגעים לכלל הנכסים וההשקעות העתידיות של הלקוח,
בדיקה מעמיקה של המצב הנוכחי של כלל הנכסים וההתחייבויות, בחינת אופי
הלקוח מבחינת ניהול ויכולת לקיחת סיכונים בהשקעות נוכחיות ועתידיות, רמת
החוסן הפיננסי של הלקוח ויכולת שלו לעמוד בזעזועים כלכליים ומשברים, יידע
מקצועי ורמת הזמינות, הרצון והיכולת להיכנס להשקעות עתידיות, רמת
המומחיות בהשקעות בארץ ובעולם, בדיקת מצב ביטוחי ומעטפת ביטוח כוללת, בין
היתר של כלל המוצרים הפנסיונים כולל בחינת דמי ניהול ותשואות עבר ועוד .
בשלב שני- במהלך פגישה מספר 2 ו 3 אנו לוקחים את מלוא המידע ותמונת המצב
כפי שהשתקפה מהנתונים שנתקבלו , על מנת לראות מהם השינויים הנדרשים
בניהול הנכסים וההתחייבויות הקיימות כגון: מחזור משכנתא קיימת , הסטת
השקעות קיימות לאפיקים אחרים, ו/או שינוי אחוז החשיפה הקיימת בהתאם
לפרופיל סיכון הלקוח, גילו, מחזור חיי המשפחה ושינויים צפויים במבנה ההוצאות
והכנסות של משק הבית, החוסן הפיננסי הרצון ומידת המעורבות בהשקעה, בחינת
עמלות ודמי ניהול בכלל הנכסים השונים, בדיקת מעטפת ביטוח קיימת ונדרשת
בהתאם למחזור חיי המשפחה והצרכים השונים ועוד.
תכנון פיננסי, ליווי משכנתאות, יצירת הכנסה פאסיבית
elibh7@ogen1.com 0528-222-936 הנדיב 23 זכרון יעקב
קבוצת עוגן ברשת בע"מ ח.פ. 514518372
שלב השלישי- אנו מיישמים את התוכנית שהוגשה ללקוח בליווי מרחוק כתלות
בהמלצות לפעולה- חלק מהתוכנית יבוצע על ידי נציגי החברה על ידי הלקוח ובליווי
מרחוק וחלק מהתוכנית יבוצע על ידי מעטפת של אנשי מקצוע רלוונטיים ) אשר
חלקם בעלי רישיון מתאים( אשר אנו עובדים איתם והם נבדקים על ידינו לשביעות
רצון מלאה של לקוחותינו באופן שוטף.
חלק ראשון
אנו מבצעים תהליך אפיון פרופיל פיננסי, חוסן פיננסי, ניהול סיכון, תמונת מצב
נוכחית של כלל הנכסים והתחייבויות, תמונת מצב של כלל התיק הביטוח והמעטפת
הפנסיונית, יכולת, יידע ומקצועיות בניהול נכסים ועוד
להלן סיכום בנקודות של שלב הפגישה הראשונה:
 ביצוע אפיון פרופיל פיננסי
 בדיקת כדאיות מחזור למשכנתא נוכחית- בחינת ריכוז יתרות לסילוק
 בחינת כלל התחייבויות הלקוח הלוואות ומשכנתאות – ריביות, תנאים
 בדיקת חוסן פיננסי ויכולת לעמוד במשברים
 בחינה מעמיקה של תזרים המזומנים
 בחינה מעמיקה של כלל התחייבויות והנכסים
 אופק עתידי ומחזור חיים תעסוקתי
 בחינה של כלל המוצרים הפנסיונים , החסכונות והפיקדונות של הלקוח
 שאלון ניהול סיכונים כולל
 שאלון העדפות יידע מקצועי והבנה בתחומי ההשקעה השונים
 מידת זמינות ורצון לכניסה להשקעות חדשות
בסיום פגישה ראשונה, נציג החברה ייקח את מלוא הנתונים וייבצע תהליך עיבוד
מעמיק על מנת להוציא תוצרים ומסקנות שאיתם ניגשים ועל בסיסם יש להכין את
התוכנית לפגישה השנייה.
תכנון פיננסי, ליווי משכנתאות, יצירת הכנסה פאסיבית
elibh7@ogen1.com 0528-222-936 הנדיב 23 זכרון יעקב
קבוצת עוגן ברשת בע"מ ח.פ. 514518372
חלק שני
במועד שיתואם מראש ונוח ל 2 הצדדים , תתקיים פגישה/ ות נוספת/ות ובה נגדיר
יחד יעדים ומטרות של הלקוח, על סמך מלוא הנתונים וההצהרות שהתקבלו על ידו
בשאלון האפיון. בשלב ראשון נבחן האם יש צורך לבצע שינויים בכלל הנכסים
וההתחייבויות של הלקוח ובכלל זה: שינוי מוצרים פנסיוניים/מעטפת ביטוח
כוללת , האם יש צורך לשנות אופק וחשיפה של הלקוח בכלל מוצרי ההשקעה שלו
ולהתאימם לטווחי הזמן ורמת החשיפה לסיכון שלו, עמלות , דמי ניהול בנכסים
השונים , תשואה נוכחית ורמות חשיפה וסיכון, ועוד.
בשלב השני נבצע הגדרת יעדים כמותיים להגדלת ההון, המתבססים על מידע צופה
פני עתיד המכיל תזרים מזומנים חופשי של הלקוח והיכולת שלו לייצר תזרים על
סמן הנכסים ההתחייבויות ומבנה ההוצאות שלו, ואז נכין תוכנית כוללת להגדלת
ההון וממנה יוגדרו צעדים ופעולות אופרטיביות שיש לבצע בהצלבה להיבטי מיסוי,
חשיפה לסיכון ורמת נזילות נדרשת לפי צרכי הלקוח לטווחי זמן בינוניים וארוכים
, תשואה נדרשת וצפויה, פוטנציאל השבחה, ניתוח רגישות וסיכון של ההשקעה,
ניתוח סיכונים ושינויים צפויים בסביבת הנכס, מגמות היצע וביקוש, רמות שיא
ושפל ועוד בהצלבה והתאמה מלאה לפרופיל הלקוח כפי שמשתקף מהשאלון .
להלן סיכום בנקודות לאחר הפגישה המסכמת )שנייה או שלישית(
 המלצות לפעולה בהיבט משכנתאות מחזור וכדאיות
 המלצות לפעולה בהיבט התחייבויות והלוואות
 הקטנת דמי ניהול בחשבונות וחסכונות ו/או ניוד חשבונות
 אומדן תזרים מזומנים עתידי ומבנה הכנסות והוצאות
 הסטת השקעות לפי הצורך בהצלבה לחשיפה מותאמת לקוח בהיבטי
תשואה
 ניוד מוצרים פנסיונים/ו/או הקטנת דמי ניהול ) מתבצע על ידי בעל רישיון
חיצוני(
 בחינת היבטי מיסוי בהשקעות
 המלצות להגדלת ההון ותוכנית פעולה להגעה ליעד
 המלצות למתן מענה מלא למעטפת ביטוח כוללת ללקוח
 הגדרת יעד ותאריך לבחינה נוספת של התיק הכולל וביצוע מעקב שוטף
תכנון פיננסי, ליווי משכנתאות, יצירת הכנסה פאסיבית

בסיום הפגישה ולאחר מספר ימים הלקוח יקבל קובץ המכיל את מלוא התמונה
הנוכחית שלו בשלל ההיבטים שפורטו לעיל, מסקנות המלצות, ותוכנית פעולה
לביצוע בהתאם לטווח הזמן להשקעה, היבטי תשואה, סיכון, עמלות וניתוח רגישות
כולל לעסקה , במקרה של צורך בשירותים נוספים הם יתומחרו בנפרד,
טווח הזמן הממוצע להשקעה בתהליך תכנון כולל נע בין 15-25 שעות, חלקן
פרונטליות וחלקן בתהליכי עיבוד, ניתוח וכתיבת המלצות.
שלב שלישי
אנו מלווים את הלקוח מרחוק בהיבט היישום בפועל- בשלבים השונים העשויים
לכלול את המאפיינים הבאים:
 מעקב ותכנון הכנסות והוצאות משק הבית
 בניית תוכנית להשגת סכום כסף חד פעמי בטווחי זמן קצרים ובינונייים
 רכישת נכס להשקעה בארץ
 רכישת נכס להשקעה בחו"ל
 חיבור עם יזמים/משקיעים הזקוקים להון חוזר/ השקעה ראשונית
 השקעה בנכסים בארה"ב או באירופה
 חיבור לפרויקטים של יזמים
 השקעה במחירי פריסייל ו/או בנכס על הנייר
 השקעה בסחורות/מטבע חוץ/קריפטו
 עסקאות נדלן של קנייה השבחה ומכירה
 חיבור להשקעות חוב ו/או להשקעות למשקיעים לא כשירים
אנו זמינים באופן מלא לכל אורך התהליך לליווי ומתן מענה טלפוני
בהיבט ניהול ההשקעה לאחר סיום הטיפול וקבלת ההמלצות לפעולה,
וברשותינו קיים הידע הנסיון והמומחיות בתחום ההשקעות והגדלת
ההון בארץ ובחו"ל ובאמצעות מעטפת של אנשי מקצוע רלוונטיים
שעובדים אתנו באופן מלא ושוטף.

בניית תמהיל משכנתא מותאם אישית

image-1

מה כולל שירות בניית תמהיל משכנתא מותאם אישית? שיחת היכרות, גיבוש אסטרטגיה לבניית תוכנית המימון, בניית לוח תשלומים לעסקה מול עורך הדין

מעבר על שאלון איפיון מלא המכיל עשרות שאלות לטובת ניתוח מלא של פרופיל חוסן פיננסי וניהול הסיכון של הלקוח

פגישת עבודה לבניית תמהיל משכנתא מותאם מבוסס נתוני לקוח כפי שהתקבלו בשאלון האיפיון בחינת תרחישי קיצון וניתוח רגישות לשינויים בהחזר החודשי השוטף

שליחת התמהיל ללקוח , מתן הסבר מלא ומעמיק על מאפייני התמהיל, דיוק גובה ההחזר החודשי

ליווי מרחוק בביצוע מכרז ריביות על ידי הלקוח, ומתן המלצות לשיפור

בדיקת ביטוח מלאה של כלל המעטפת הפנסיונית של הלקוח לשיפור עמלות, דמי ניהול, תשואות ועוד

תיעוד התיק והגדרת מעקב ומבקרה עתידית למניעת תשלום עמלות פירעון מוקדם יקרות.

ליווי מלא למשכנתא לרכישת דירה

מה כולל ליווי מלא לייעוץ משכנתא?

שיחת היכרות, גיבוש אסטרטגיה לבניית תוכנית המימון, בניית לוח תשלומים לעסקה מול עורך הדין

קבלת רשימת מסמכים מלאה הנדרשת לצורך הגשת התיק, דיוק התוכנית והבנת גבולו הגזרה של הלקוח

פגישת עבודה לפתיחת כרטיס לקוח- זיהוי מרחוק והזנת פרטים, מעבר על מלוא מסמכי התיק

מעבר על שאלון איפיון מלא המכיל עשרות שאלות לטובת ניתוח מלא של פרופיל חוסן פיננסי וניהול הסיכון של הלקוח

פגישת עבודה לבניית תמהיל מותאם מבוסס נתוני לקוח כפי שהתקבלו בשאלון האיפיון בחינת תרחישי קיצון וניתוח רגישות לשינויים בהחזר החודשי השוטף

ריכוז והכנת התיק והגשת למכרז ריביות מול 2-3 בנקים

הגעה לתמהיל סופי להגשה והתחלת תהליך בטחונות

תהליך בטחונות בליווי מרחוק הכולל: 1. ביטוחי חיים ומבנה. 2. נוטריון. ג. שמאות. ד. רישום הערת אזהרה וחתימה על הסכמות לרישום משכנתא בסיוע והדרכה טלפונית מלאה

בדיקה מלאה של כל תיק הביטוח של הלקוח ומתן המלצות לשינויים בהיבט עמלות, תשואות , דמי ניהול והתאמה לגיל הלקוח, ופרופיל הסיכון שלו על ידי בעל רישיון מטעם החברה

בדיקת החזרי מס מלאה ללקוח עד 7 שנים אחורה על ידי נציג מטעם החברה

סיום בטחונות וקביעת תאריך לחתימה בבנק והגעה לבנק לטובת חתימה

ביצוע התיק לפי לוח התשלומים , שחרור הכסף ושליחת אישורי העברה

שליחת מסמך סיכום עסקה ללקוח, כולל פירוט כל היבטי העסקה, שליחת משוב וסקר שביעות רצון

תיעוד התיק במערכת, הגדרת תזכורות למעקב ובקרה עתידית לטובת ניהול החוב ומניעת חשיפה לעמלות פירעון.

הצטרפות לקבוצת ווטאסאפ לטובת עדכונים כלכליים שוטפים, עדכוני מיסוי רגולציה וביטוח.

שעת ייעוץ פיננסי בזום / גוגל מיט

שעה של ייעוץ פיננסי על ידי כלכלן מומחה, בוגר לימודי ייעוץ השקעות, הכוללת מתן מענה מלא לכל השאלות בנושאים של כדאיות כניסה לעסקה, היבט תכנון ואסטרטגיית בניית תוכנית מימון, גבולות גזרה לעסקה, היבטי מיסוי ועלויות נלוות, בניית לוח תשלומים, תהליך השלמה לסגירה מימונית מלאה לעסקה, כדאיות מיחזור לתיק משכנתא, שינויי עוגנים במסלולי משכנתא , תחזיות כלכליות, אופן השקעת הכסף בשוק הון, פתיחת תיק בניהול אישי, ניתוח מנייה או חברה, ניתוח כדאיות לעסקה ספציפית ועוד

פגישת תכנון פיננסי

תמהיל משכנתא מומלץ

פגישת תכנון פיננסי היא פגישה פרונטאלית של עד 3 שעות בבית הלקוח/ במשרדינו לטובת תהליך של תכנון פיננסי, בדיקת היתכנות כלכלית לעסקה, ניתוח מצב קיים ומתן המלצה לפעולה. ניתוח פרופיל ניהול סיכון וחוסן פיננסי של הלקוח באמצעות שאלון איפיון מלא ומעמיק המכיל עשרות שאלות. הגדרת מאפייני עסקה פוטנציאלית, במקרה של עסקת מקרקעין או צורך בניתוח להקצאת הון לעסקה. בחינה מעמיקה של משכנתא קיימת בהיבט , כדאיות מיחזור, הקצאת הון, גובה החזר חודשי, חשיפה לעמלות פירעון ועוד ניתוח של מגוון מוצרי השקעה רלוונטיים המתאימים ללקוח, על בסיס פרופיל סיכון, מיומנות משקיע, זמינות להשקעה, טווח זמן לנזילות כספית, הון קיים ועתידי, תזרים מזומנים שוטף ועוד. הקצאת הון והגדרת תקציב לחלוקת ההשקעות השונות על בסיס ממצאי הפגישה. ניתוח מלא של מעטפת הביטוח של הלקוח, בחינה מעמיקה של עמלות ודמי ניהול. ניתוח ומתן המלצה לשינוי על ידי בעל רישיון בהיבט מכשירים מנוהלים, מעטפת פנסיונית, תיקי השקעות, קופות גמל , קרנות השתלמות, ובדיקת התאמה של רמות הסיכון והתשואה בכלל המכשירים ביחס למאפייני הלקוח. בחינה של היבטי מיסוי לעסקאות והשקעות, וכמו כן בדיקת החזרי מס לשכירים כלול במחיר. גיבוש אסטרטגיית השקעה על בסיס הממצאים ניתן לקבוע המשך ליווי ומתן מעטפת מלאה ללקוח במגוון מסלולי השקעה לפי הצורך ובכללן: נדל"ן, שוק ההון, מכשירים מנוהלים, השקעות חוב בארץ ובחו"ל, ליווי ליזמים, ועוד.הגדרת מעקב ובקרה לכלל ההשקעות, והצטרפות לקבוצת וואטאפ לעדכונים שוטפים ושינויים עתידיים.

אתה בטוח שאתה רוצה לעזוב?

אנחנו רק מזכירים שתוכל לקבל בלחיצת כפתור ייעוץ ללא התחייבות. אתה מוזמן  למלא את הפרטים ולהירשם חינם לקבלת עדכונים שוטפים ישירות אליך

דילוג לתוכן